ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално
1. ≈кологично чист, безопасен продукт гарантиращ надеждност и дълготрайност на покритието.
2. ќбразува високоеластична безшевна мемрана върху, ко€то може да се ходи.
3. »деално решение за басейни,тераси,покриви и др. посто€нно под вода.
4. «апазва гъвкавост, както при ниски температури (до минус 25℃), така и при висока (до 120℃). ≈динствената хидроизолаци€ с 100% UV-защита.
√арантирано немско качество
ѕроизведено с продукти на BASF


 акво представл€ва течна гума - Hydroflex Universal?

Hydroflex-Universal е хидроизолационно защитно покритие на тераси, покриви, гаражи, басейни, метални конструкции, бетонни цистерни, ремонт на покриви изолирани с битумна харти€ и други. HYDROFLEX-UNIVERSAL  представл€ва еластична мембрана, ко€то се характеризира с висока здравина на разкъсване и гаранци€ над 10 години.

–азходът за кв.м. е два пъти по-малък от досега съществуващите методи.


 акво представл€ва хидроизолационен грунд - HYDROFLEX GRUND?

ƒълбокопроникващ грунд, намал€ва порьозността и повишава здравината на основата. ¬одоразредим. Ѕез мирис. Ћек за работа. «а подготовка на основата преди полагане на керамични плочки, шпакловане, полагане на замазка и бо€дисване. «а заздрав€ване и намал€ване на попиващата способност на стени и подове от гипсокартон, лек бетон, газобетон, ѕƒ„, гипсови замазки, гипсофазерни плочи, анхидритни мазилки, силно абсорбиращи и циментови мазилки, керамични и каменни покрити€, гладки бетонови плочи с висока плътност.  оефициент на паропропускливост: 400.


»здаден сертификат " оректна фирма 2015".  акво представл€ва сертификатът и на кои фирми се издава?

—ертификатът  оректна ‘ирма съществува на европейски€ пазар от 2013 година. „есто клиентите и потребителите искат да зна€т дали дадена организаци€ е достоверна.
—ертификатът  оректна ‘ирма е отличие, имащо за цел преди всичко да изгражда позитивна презентаци€ на предпри€ти€та в »нтернет средата, а това е свързано със създаване на добър имидж на фирмата.

¬иж повече

—ъвети и статии

ƒиамантеното шлайфане има много значими предимства - по-добра текстура, по-добър външен вид, добро почистване на основата от замърс€ване и стари хидроизолаци
30.07.2021 ѕодробно

Ўлайфането на бетон е процес на механична обработка на повърхността с помощта на специално оборудване, комбинирано с абразивни диамантени инструменти. ћеталните приспособлени€ за сегмент
22.06.2021 ѕодробно

 онденз се образува, когато топъл, влажен въздух се сблъска със студени повърхности. —тудената повърхност не може да задържи изл
04.06.2021 ѕодробно