ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

Ќаши обекти » ’идроизолаци€ на “ераси

ќбекти по категории
ќбекти по области
ѕолагане на хидроизолаци€ на открита тераса.
“ерасата е покрита с гранитогрес, който е здраво залепен.—тъпките,които следвахме са следните:ѕочистване и обезпрашаване √рундиране с ...
’идроизолаци€ на тераса с гранитогрес - гр. —офи€
¬ много от предишните ни обекти покрити с гранитогрес, се  забел€зва един и същ проблем при откритите тераси - здраво залепен гранитогрес, разрушени фуги и соли по т€х.Ћипсата на здрава основа води до много поражени€ на ...
“ечна хидроизолаци€ за тераса - гр. —воге
 акто при много гол€ма част от откритите тераси и насто€щи€ обект е с компрометирани фугите. огато хидроизолаци€та под гранитогреса липсва или е компрометирана това е предпоставка за течове в помещени€та намиращи се под т€х. ...
’идроизолаци€ на замазка - —амораново
Ќасто€щи€ обект се намира в с.—амораново.«авареното положение е замазка, ко€то беше ...
’идроизолаци€ върху гранитогрес - гр.—амоков
ќще една красива слънчева тераса, ко€то ...
ѕолагане на течна хидроизолаци€ - гр.—офи€
“ерасата, ко€то ви представ€ме се намира в гр.—офи€.ќсновата е покрита с гранитогрес, който след огледа се установи, че е здраво залепен и не се налагаше неговото премахване.¬ъпреки това терасата създаваше сериозни проблеми на ...
’идроизолаци€ на открита тераса със замазка - гр.¬елинград
ќбекта намиращ се в гр.¬елинград е открита тераса.ќсновата е замазка, ко€то с времето се е напукала и пропуска вода.ќт следващите снимки се вижда поражени€та, които водата е нанесла на помещението, намиращо се под откритата ...
“ечна гума върху гранитогрес - гр.ѕанагюрище
ќбекта, който ви представ€ме се намира в гр. ѕанагюрище.“ерасата е покрита с гранитогрес, който с течение на времето и температурните разлики е нарушен и създаваше проблеми с влагата.√ранитогреса беше здраво ...
 ъртене на гранитогрес, полагане на нова изравнителна замазка и хидроизолаци€ с течна гума
Ѕлагодарим за доверието на наши€ редовен клиент, който остана доволен от ...
’идроизолаци€ с течна гума в гр.—офи€. ћазана хидроизолаци€ в цв€т светла охра
 акто гол€ма част от собствениците на открити тераси вече са забел€зали, а също така е видно и от обектите качени в наши€ официален фирмен сайт www.technaguma.com, често ...
  1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60