ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

’идроизолаци€ на замазка - —амораново

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

Ќасто€щи€ обект се намира в с.—амораново.
«авареното положение е замазка, ко€то беше напукана и с много разрушени места, които тр€бваше предварително да се коригират.
»зградихме краищата и подмазахме всички ъгли, за да можем да положим течната хидроизолаци€ върху здрава и равна основа.
Ќаложи се и корекци€ на основата при улука. »зградихме кра€, така че да се оттича водата директно в улука, а не покрай него.

—лед подготовката на основата грундирахме с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund.
ѕреминахме към хидроизолаци€та като първо армирахме ъглите и нарушените места, след пълно изсъхване на грунда.
ѕоложихме два сло€ течна гума Hydroflex-Universal на ц€лата основа.
«авършихме хидроизолаци€та с два сло€ в каф€в цв€т.

’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј «јћј« ј - —јћќ–јЌќ¬ќ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Hydroflex-Grund, “ечна гума в каф€в цв€т, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси