Официален производител на:

ТЕЧНА ГУМА

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЗА:

- ПОКРИВИ
- ТЕРАСИ
- ГАРАЖИ
- МАЗЕТА
- БАНИ
- СТЕНИ
- ТРЪБИ
- ОСНОВИ НА СГРАДИ
0897 054 024
Актуално

HYDROFLEX GRUND - ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ И УКРЕПВАЩ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ГРУНД HYDROFLEX GRUND - дълбокопроникващ хидроизолационен грунд

Свойства

 

Област на приложение

Повърхност третирана с хидроизолационен грунд HYDROFLEX GRUND

Начин на работа

А.) Подготовка на основата
Основата за полагане трябва да бъде здрава, равна, суха, без прах, без замърсявания от масло. Стари постни бои и лепило от тапети трябва да се отстранят, а стари покрития, устойчиви на вода, трябва да се награпяват например с твърда четка.

За установяване на здравината на основата може да се направят следните проби:
- проба с ръка: прокарва се дланта на ръката върху основата. Ако върху дланта остават следи от постна боя, то основата не е здрава и трябва да се почисти.
- проба с лепилна лента: залепва се парче лепилна лента, напр. скоч-лента с ширина 2,5 см чрез натиск върху основата и след няколко минути се отлепва с рязко движение. Ако покритието се отлепва, то трябва да се отстрани без остатък.

Б.) Необходими инструменти
При работа с грунда са необходими: шпакла, метла или четка за почистване, съдове за разреждане, четка или валяк за грундиране.


В.) Начин на работа
"HYDROFLEX GRUND" може да се нанася при температури от +5оC до +35оC с четка, валяк или машина за пръскане. Грундът трябва да се нанася в такава концентрация и количество, че изцяло да попие в основата, без да образува повърхностно покритие. "HYDROFLEX GRUND" НЕ СЕ разрежда с вода.

Нанесеният грунд изсъхва за 1-2 часа след полагането му при 20оC.
При работа с "HYDROFLEX GRUND" не се допуска:
- смесване на грунда с други видове грундове
- нанасяне на грунда върху огрети от слънце стени при температури над 30оC
- нанасяне на грунда върху мокри или обледенени повърхности

Указания

Специални указания не се налагат. Боядисването, измазването или залепването се извършват след пълното изсъхване на грундираната основа.
Грундът не бива да се оставя да засъхне върху кожата. Да се измива с вода и сапун.
При опасност от изпръскване да се носят предпазни очила. След контакт с очите те трябва да се промият обилно с течаща вода. Ако се забележат по-късно въздействия, да се потърси очен лекар.

Повърхност третирана с хидроизолационен грунд HYDROFLEX GRUND
Разходна норма
Разходната норма за неразреден грунд е от 250 до 300 гр./м² в зависимост от порьозността на основата

Технически данни
- Суровинна база: водна полимерна дисперсия с фини частици
- рН-стойност: от 8 до 10- Външен вид: млекоподобна хомогенна течност
- Мирис: много слаб
- Съдържание на нелетливи вещества: от 14 до 17 %HYDROFLEX GRUND - Разфасовки от 1 л. и 5 л.

Опаковки
Пластмасови опаковки от 1 л. и 5 л. 

Срок на годност
24 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при температури от 5оC до 35оC. Да се пази от замръзване и от преки слънчеви лъчи.

Вижте повече информация за течна гума HYDROFLEX UNIVERSAL