ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

Ќаши обекти » ’идроизолаци€ на “ераси

ќбекти по категории
ќбекти по области
’идроизолаци€ на тераса на църква - гр. —офи€ (тераса 2)
—лед като приключихме с хидроизолаци€та на първата ...
’идроизолаци€ на тераса на църква - гр. —офи€ (тераса 1)
ѕоредни€ обект, на който положихме хидроизолаци€ е тераса с плочки в гр. —офи€.Ќа снимките се вижда, че ...
’идроизолаци€ на тераса с плочки - гр. —офи€
 лиентите от гр. —офи€ ни потърсиха за разрешаване на проблема им с течовете, които имаха на двете си тераси. ато ц€ло плочките не б€ха в лошо състо€ние и за т€х се оказа добър вариант терасите им да бъдат покрити с ...
’идроизолаци€ с течна гума Hydroflex Universal на тераса покрита с фа€нс - гр.—офи€
ѕоредните клиенти, които ни потърсиха са за хидроизолаци€ с течна гума Hydroflex Universal на две тераси, които са покрити с фа€нсови плочки.  лиентите ни искаха освен полагането на хидроизолаци€та на двете тераси да се направи разшир€ване на чучурите за водата на ...
’идроизолаци€ на тераса с течна гума Hydroflex Universal - гр.—офи€
ѕоредната тераса с плочки, ко€то тр€бваше да бъде хидроизолирана с течна гума Hydroflex Universal се намира в гр.—офи€. “ерасата е към апартамент-мезонет, който е на последни€т етаж на сградата. “ук интересното беше, че собствениците на ...
’идроизолаци€ на тераса с течна гума Hydroflex Universal - гр.—офи€
Ќасто€щата тераса, ко€то предстоеше да се прави също беше покрита с фа€нсови плочки, които видимо б€ха в лошо състо€ние, износени и изпочупени. “ова не беше всичко. Ќа много места плочките мърдаха и просто беше наложително да бъдат извадени. ≈то какво предприе нашата фирма ...
’идроизолаци€ на тераса с плочки с течна гума Hydroflex Universal - гр.—офи€
—ега отново става въпрос за хидроизолаци€ на тераса с плочки, които са повредени в следствие на външно вли€ние с течение на годините.  лиента пожела да бъде направена хидроизолаци€ с течна гума ...
’идроизолаци€ на тераса и цветарници с течна гума Hydroflex-2K и Hydroflex-Universal - гр.—офи€
 лиента, който ще ¬и представим ни потърси по повод проблем с покривната тераса на къщата. ѕокривната тераса на къщата в заварено положение бе покрита с гранитогресни плочки, които видимо б€ха започнали да се разпадат - да ...
’идроизолаци€ на тераса с фа€нс с течна гума - гр.—офи€
—ледващи€т ни клиент е от гр.—офи€ и се свърза с нас по повод хидроизолаци€ с течна гума на терасата към апартамента. “ерасата е покрита с фа€нсови плочки. “ук интересното е, че в един от краищата на самата тераса е направена допълнителна ...
’идроизолаци€ на тераса с посипка - с.ѕокровник
Ќасто€щи€т обект е тераса, ко€то в заварено положение е направена с хидроизолационна мемрана с посипка. Ќаложителната ни намеса беше в следствие на теч, който не можеше да бъде спр€н въпреки наличието на известната на всички ни хидроизолаци€ с посипка. ...
   21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80