ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ѕолагане на течна гума върху епоксидна хидроизолаци€ на тераса в гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

ќбекта, който ¬и представ€ме се намира в гр.—офи€.
“ерасата е покрита с епоксидна хидроизолаци€, ко€то с времето се е нарушила и напукала.
 лиентите решиха да се довер€т на нашата фирма за обнов€ване на хидроизолационната настилка.
 ато ц€ло освен пукнатините н€маше други компромати, като балони и разлепени участъци.
“ова ни позволи да обработим пукнатините и да положим течна гума Hydroflex-Universal директно върху не€.

÷вета, който клиентите избраха е светло сив.

ѕќЋј√јЌ≈ Ќј “≈„Ќј √”ћј ¬Џ–’” ≈ѕќ —»ƒЌј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј “≈–ј—ј ¬ √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума в цв€т светло сив, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси