ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ѕолагане на течна хидроизолаци€ - гр.—офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

“ерасата, ко€то ви представ€ме се намира в гр.—офи€.
ќсновата е покрита с гранитогрес, който след огледа се установи, че е здраво залепен и не се налагаше неговото премахване.
¬ъпреки това терасата създаваше сериозни проблеми на собствениците, като пропускаше вода в помещени€та под не€.

¬лага в ста€та¬лага в ста€та¬лага в ста€та¬лага в ста€та

ѕоложихме течна гума Hydroflex-Universal върху гранитогреса, като армирахме с полиестерно платно.
¬нимателно обработихме всички ъгли и цокли с армировка и хидроизолаци€.
ѕочистихме машинално бордови€ камък и го импрегнирахме.

ћазаната хидроизолаци€ остана като крайно покритие, тъй като е устойчива на ходене и има 100% UV защита.
÷вета, който клиента избра е светло сив.

ѕќЋј√јЌ≈ Ќј “≈„Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я - √–.—ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума в цв€т —ветло —ив, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси