ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

“ечна гума върху гранитогрес - гр.ѕанагюрище

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

ќбекта, който ви представ€ме се намира в гр. ѕанагюрище.
“ерасата е покрита с гранитогрес, който с течение на времето и температурните разлики е нарушен и създаваше проблеми с влагата.
√ранитогреса беше здраво залепен към основата и това ни позволи да положим течна гума Hydroflex-Universal директно върху него.

—тъпките, които следвахме са следните:

- ѕочистване и обезпрашаване на основата
- √рундиране с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund
- ќбработка на всички ъгли и цокли с полиестерно платно и мазана хидроизолаци€
- ѕолагане на 2 сло€ течна гума с армировка от полиестерно платно по пода
- «авършване на хидроизолаци€та с 2 сло€ цветна течна гума

 лиентите избраха бежов цв€т, които се съчета чудесно с декоративни€ камък.

“≈„Ќј √”ћј ¬Џ–’” √–јЌ»“ќ√–≈— - √–.ѕјЌј√ё–»ў≈
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума в Ѕежов цв€т, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси